Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia rolne , to ubezpieczenia obowiązkowe wynikające z ustawy. Dotyczą one budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz OC rolnika. Nasi klienci mają również  możliwość dobrowolnego ubezpieczenia płodów rolnych, zwierząt, maszyn i urządzeń, kombajnów rolniczych czy też ruchomości domowych.