ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia osobowe mają za zadanie ochronić klienta przed stratami finansowymi związanymi z leczeniem w następstwie choroby lub wypadku za równo w kraju jak i za granicą. Są nimi również ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które pozwalają uzyskać świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem.

W naszej ofercie posiadamy kompleksowe ubezpieczenia: podróżne np. (koszty leczenia, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie sprzętu spotrowego), OC w życiu prywatnym, NNW , assistance(medyczny, podróżny, domowy) usługi concierge.