Ubezpieczenia medyczne

W ramach ubezpieczeń medycznych posiadamy w swojej ofercie ubezpieczenia zarówno dla klientów indywidualnych jak i  kompleksową ofertę dla podmiotów leczniczych.  Między innymi zabezpieczenie finansowe na wypadek niezdolności do pracy lub przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, a także indywidualne ubezpieczenia zdrowotne.

 

Ubezpieczenia indywidualne

1. Ubezpieczenie Zdrowotne-  w jego zakres wchodzą m. in. konsultacje wszystkich lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, diagnostyczne, rehabilitacja,leczenie dentystyczne, ortodoncja,transport medyczny,ochrona NNW,  świadczenia za poważne zachorowania,dzienny zasiłek szpitalny, operacje)

2. Ubezpieczenie  na wypadek niezdolności do pracy dla osób prowadzących działalność gospodarczą (wolne zawody) w skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

 

Ubezpieczenia dla branży medycznej

1.  Obowiązkowe OC – (ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego, świadczeniodawców, lekarzy, pielęgniarek i położne)
2. OC dobrowolne (oprócz wyżej wymienionych również inne zawody medyczne np. fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i inne).
3. Ochrona Prawna (wynagrodzenie adwokata, pokrycie kosztów sądowych i inne)
4. Ochrona HIV / WZW (dla pracowników medycznych, działające w momencie przypadkowego zakłucia oraz podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia wirusem HIV lub WZW – szeroki zakres)
5. Travel – wyjazd dla przedstawicieli zawodów medycznych za granicę na cały rok

6. Ubezpieczenie  na wypadek niezdolności do pracy dla osób prowadzących działalność gospodarczą(zawody medyczne) lub zatrudnionych na umowę cywilo prawną (kontrakt)  w skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku

 

 

 

 

 

.