Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe którymi są gwarancje ubezpieczeniowe przeznaczone są dla firm. Mają one zabezpieczyć pokrycie roszczeń wobec klienta w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z kontraktu.

W swojej ofercie posiadamy:

-Gwarancje przetargowe
-Gwarancje należytego wykonania
-Gwarancje właściwego usunięcia wad
-Gwarancje zwrotu zaliczki